II EDYCJA SEMINARIUM „Well-being w zgodzie z naturą”

 1. Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby – cz. 1

Zakres tematyczny:

 • współczesne modele podejścia do choroby i leczenia
 • psychologiczne aspekty chorowania i zdrowienia (stres, traumy)
 • czynniki psychologiczno-społeczne warunkujące powstawanie chorób
 1. Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby – cz. 2

Zakres tematyczny:

 • rola nawyków na zachowanie/utratę zdrowia
 • psychologiczne aspekty choroby i chorowania; mechanizmy obronne
 • choroba i jej dynamika: choroba jako czynnik stresowy, konfrontacja z chorobą
 1. Wstęp do psychosomatyki

Zakres tematyczny:

 • wpływy rodziny (rodu) na dziedziczenie międzypokoleniowe lęków, traum
 • związek narządów z emocjami wg. medycyny chińskiej
 • wpływ traumy, przewlekłego stresu i sytuacji kryzysowych na mózg, zdrowie fizyczne człowieka i uzależnienia
 • Styl komunikacyjny a podatność na choroby
 1. O naturze współczesnych uzależnień

Zakres tematyczny:

 • Uzależnienie a współzależność
 • Współczesne formy zniewolenia człowieka
 • Nowoczesne podejście do wyjścia z uzależnienia/zmiany nawyków
 1. Koncepcja well-beingu i wybrane metody naturalne wspomagające dobrostan psychofizyczny

Zakres tematyczny:

 • fitoterapia
 • aromaterapia
 • dźwiękoterapia
 • koloroterapia
 • wizualizacja
 • ćwiczenia oddechowe
 1. Lasoterapia jako kompleksowa metoda wspierania dobrostanu psychofizycznego – cz 1

Tematyka:

 • Przyrodniczy, społeczny, zdrowotny i terapeutyczny kontekst lasoterapii
 • Co leczy w lesie? Badania naukowe vs. doświadczenia własne jako przewodnika
 • Kąpiele leśne czyli nauka uważności i zanurzenie w doświadczeniu zmysłowym
 • Wpływ lasoterapii na rozwój dzieci, młodzieży i zdrowie przyszłych pokoleń
 1. Lasoterapia jako kompleksowa metoda wspierania dobrostanu psychofizycznego – cz. 2

Zakres tematyczny:

 • Zrozumienia kontekstu człowiek-przyroda. Założenia głębokiej ekologii
 • Życie w zgodzie ze sobą, a życie w zgodzie z przyrodą
 • Przyroda jako nauczyciel
 • Rachunek od przyrody? (choroby cywilizacyjne, psychiczne)
 1. KU WŁASNEMU DOBROSTANOWI – czyli jak dobrze żyć wg. filozofii self-care
 • Ćwiczenia i medytacje uważnościowe na każdy dzień

 

Seminarium edukacyjne jest częścią autorskich kursów Pracowni Ziołowy Raj –  & Fundacji na rzecz terapii leśnej NASZ DOM. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Scroll to Top