Sama wiedza nie leczy, ale uświadamia. Świadomość siebie jest pierwszym krokiem do uzdrowienia.

Nazywam się Karolina Julia Siemek. Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych oraz certyfikowanym zielarzem-fitoterapeutą. Pracuję jako doradca zdrowotny oraz terapeuta. Z miłości do natury realizuję autorski projekt „terapeutyczne wędrówki z drzewami” z elementami kąpieli leśnych. W 2022 roku powołałam Fundację na rzecz Terapii Leśnej NASZ DOM, gdzie pełnię funkcję prezesa.

W moim domu zioła są codziennością. Promuję zdrowy styl życia z wykorzystaniem surowców roślinnych w budowaniu zdrowia oraz zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej. Pracuję z dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz parami i rodzinami. Fitoterapia (ziołolecznictwo) wspiera leczenie wielu współczesnych chorób i według wytycznych WHO jest rekomendowaną formą terapii oraz jedną z najchętniej stosowanych na świecie.

Terapię ziołową dobieram według spersonalizowanych potrzeb moich podopiecznych oraz dobrania najbardziej optymalnej pod względem przyswajalności leku ziołowego. W sesjach z wizualizacją (praca z „wewnętrznym dzieckiem”) wykorzystuję wybrane elementy psychosomatyki, pracy z drzewem rodowym, lasoterapii, etykiety rodzinnej oraz terapii traum wg. Petera Levina. Wspieram kobiety w trudnych sytuacjach oraz problemach w relacjach przemocowych. Dzięki komplementarnemu podejściu oraz identyfikacji psychosomatycznych przyczyn schorzeń podopieczny ma szansę zrozumieć je i przepracować w celu osiągnięcia lepszych rezultatów terapeutycznych.

Jestem przekonana, że dobra praktyka zmienia nawyki, które budują zdrowie i dobre samopoczucie oraz minimalizują skutki chorób cywilizacyjnych, a także przeciwdziałają zespołowi deficytu przyrody. Dlatego organizuję i biorę czynny udział w projektach edukacyjnych i społecznych poświęconych zdrowiu oraz terapii leśnej, m.in.: „Niedzielne śniadanie z przyrodą i biesiadą”, „Kulturalne Shinrin Yoku”, „Projekt Badawczy: Natura Szczęścia” organizowane przez SWPS, „Sosna Falenicka łączy pokolenia”,  „Mój las – nasze wspólne dziedzictwo”. Piszę artykuły do prasy branżowej (Holistic Health, Viva Zioła, Zielarskie Trendy) oraz biorę udział w audycjach radiowych (Radio Warszawa) oraz telewizyjnych (Pytanie na śniadanie, Telewizja ABC itd.).

Edukacja jest ważna, dlatego jako doświadczony wykładowca akademicki upowszechniam
i popularyzuję ziołolecznictwo w ramach prowadzonych lekcji edukacyjnych, warsztatów i konferencji. Prowadzę warsztaty ziołowe z degustacją, prelekcje świadomościowe oraz edukacyjne webinary online z zakresu psychologii i medycyny ziołowo-leśnej (aktualne dostępne są w zakładce warsztaty i webinary).

Przygotowuję produkty kolekcjonerskie na różne dolegliwości (zakładka sklep). W swojej praktyce kieruję się zasadami etyki.

Zapoznaj się z kodeksem zawodowym