O PRACOWNI

Pracownia Ziołowy Raj to przestrzeń stworzona z miłości do człowieka i szacunku do świata przyrody, której jesteśmy częścią. W miejscu, które tworzymy – czas spędzony w naturze, zioła i olejki eteryczne są naszą codziennością. Promujemy zdrowy styl życia i budowanie zdrowia psychofizycznego przy wsparciu natury i surowców roślinnych oraz przez nieinwazyjne, przyjazne terapie.

Naszym celem jest Twój well-being rozumiany jako dobrostan czyli sytuacja, w której czujesz się komfortowo, ponieważ są zaspokajane Twoje różnorodne potrzeby. DOBROSTAN PSYCHOFIZYCZNY nie ma uniwersalnej definicji (podobnie jak szczęście), ale ma wspólne z nim korelaty. Są nimi:

 • Poczucie zadowolenia z siebie i możliwość dobrego funkcjonowania w zgodzie ze sobą lub/i w relacjach
 • Umiejętność radzenia sobie z sytuacjami nagłymi, trudnymi, takich jak radzenie sobie z wyzwaniami i jak najlepsze wykorzystywanie możliwości oraz szans życiowych
 • Poczucie więzi z naszą społecznością i otoczeniem (przyrodą, miejscem narodzin)
 • Posiadanie kontroli i wolności nad własnym życiem
 • Poczucie celu, sprawczości i poczucie wartości

Co to oznacza?

 • Masz zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. Realizujesz własny potencjał. W poczuciu autentyczności.
 • Jesteś i czujesz się zdrowy/a i sprawczy/a.
 • Odczuwasz szczęście, sens i zadowolenie z życia.
 • Umiejętnie radzisz sobie ze stresem i nim zarządzasz.
 • Kształtujesz odporność psychiczną na trudne wydarzenia.
 • Znasz i szanujesz własne zasoby i dbasz o balans.
 • Podnosisz swoje siły witalne każdego dnia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, którzy z różnych powodów życiowych utracili poczucie sensu, radości i dobrostanu psychofizycznego, jako pracownia oferujemy:

 1. powrót do dobrostanu inspirowany naturą (fitoterapia, aromaterapia);
 2. powrót do korzeni czyli osiągnięcie równowagi wewnętrznej (lasoterapia, kąpiele leśne);
 3. pracę z psychosomatyką (sesje z podświadomością, wizualizacja)
 4. pracę z ciałem na każdym etapie choroby i zdrowienia (medycyna energetyczna z dźwiękoterapią).

Wierzymy, że wspólnie – działając w atmosferze wzajemnego zaufania – pomożemy Ci uzyskać odpowiedzi na kilka z fundamentalnych pytań/zagadnień i dołożymy starań, abyś zrozumiał sens swojej choroby lub dolegliwości. Oto jedne z nich:

 • Dlaczego chorujemy? Rola psychosomatyki
 • Czynniki psychologiczno-społeczne warunkujące powstawanie chorób
 • Modele podejścia do choroby i leczenia (biomedyczny i psychospołeczny)
 • Psychologiczne i środowiskowe aspekty chorowania i zdrowienia
 • Rodowe zależności i traumy międzypokoleniowe
 • Czym są „schematy i programy rodzinne”?
 • Jaki jest związek narządów z emocjami wg. medycyny chińskiej
 • Czy styl komunikacyjny wpływa na podatność na stres/choroby?
 • Czym są blokady energetyczne w ciele i energetyka narządów?

Sama wiedza nie leczy, ale uświadamia. Świadomość siebie jest pierwszym krokiem do uzdrowienia.

Każdy z nas posiada wszystkie zasoby, aby wyzdrowieć. Potrzebna jest jednak często zmiana polegająca na zrozumieniu błędów, destrukcyjnych nawyków myślenia i działania, które świadomie lub nieświadomie powielałeś/aś, a co doprowadziło do wyczerpania organizmu na poziomie fizycznym, emocjonalnym i energetycznym.

Zapraszamy do wzięcia życia we własne ręce, aby przywrócić dobrostan i radość życia.

dr Karolina Julia Siemek i współpracownicy pracowni

OFERTA PRACOWNI

Scroll to Top