FUNDACJA NA RZECZ TERAPII LEŚNEJ NASZ DOM

Fundacja na rzecz terapii leśnej NASZ DOM została założona w kwietniu 2022 roku z potrzeby tworzenia projektów edukacyjnych i społecznych w naturze. Fundacja to ludzie. Karolina Julia Siemek, Tomasz Nakonieczny i Tomasz Banaszek. Połączyła nas wspólna pasja do lasu, potrzeba powrotu do korzeni (radosnego dzieciństwa w naturze) i zacieśniania więzi z przyrodą jako terapeutą.

Nasze doświadczenia w organizacji projektów:

  1. „Niedzielne śniadanie z przyrodą i biesiadą” (autorski projekt społeczny)
  2. „Kulturalne Shinrin Yoku” (Projekt społeczny zrealizowany dzięki środkom Fundacji Stocznia)
  3. „Mój las – nasze wspólne dziedzictwo” (Projekt społeczny zrealizowany dzięki środkom Fundacji Stocznia)
  4. „Las nas otwiera” (Projekt Ośrodka Kultury w Warszawie Wesołej-Zielonej)
  5. „Sosna Falenicka łączy pokolenia” (Projekt Wawerskiego Centrum Kultury – filia Falenica)
  6. „Terapeutyczne wędrówki z drzewami” dla animatorów kultury, dla zorganizowanych grup oraz indywidualne – prowadzone cały rok
  7. Bajkowy Las św. Mikołaja
  8. Przesilenie zimowe w lesie 2023

NASZE PROJEKTY

STATUT FUNDACJI

Celem Fundacji na rzecz terapii leśnej NASZ DOM jest działalność na rzecz edukacji, upowszechniania, propagowania i kształtowania:

– Prośrodowiskowych postaw społecznych,

– Wiedzy przyrodniczej i zielarskiej,

– Szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej,

– Związków kultury z naturą.

 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

1) działalność badawczą i naukową, w tym projekty z obszaru środowiska przyrodniczego, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz well-beingu,

2) działalność szkoleniową i doradczą w zakresie edukacji ekologicznej, przyrodniczej i zdrowotnej,

3) tworzenie programów edukacyjnych skierowanych do przedszkoli, szkół oraz innych podmiotów kulturalno-oświatowych oraz szkół wyższych

4) kształcenie przewodników terapii leśnych, shinrin yoku i itp.

5) tworzenie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych,

6) badania postaw społecznych w stosunku do środowiska przyrodniczego i obecności człowieka w środowisku

7) działalność wydawniczą, w tym sprzedaż broszur, książek, e-booków i czasopism oraz upowszechnianie czytelnictwa w instytucjach oświatowo-edukacyjnych,

8) organizację konferencji, seminariów, targów, wystaw itp.,

9) produkcję preparatów naturalnych (ziołowych) w calach pokazowych i komercyjnych,

10) współpracę z instytucjami publicznymi (domami i ośrodkami kultury, klubami seniora itp.)

11) działalność w kawiarniach i restauracjach w ramach „herbal paring”

12) działalność aranżacyjną przestrzeni użytkowej inspirowaną estetyką leśną,

13) kształcenia profesjonalnych przewodników terapii leśnych,

14) organizowanie wyjazdów zorganizowanych np. obozów i wycieczek dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

15) tworzenie miejsc o przeznaczeniu zdrowotnym (klinika, przedszkole etc.)

16) tworzenie programów edukacyjnych zgodnych z celami Fundacji,

17) pozostał działalność komercyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną,

18) inicjowanie innych działań zgodnych z celami statutowymi Fundacji

 

Zapraszamy do podjęcia współpracy.

Scroll to Top